Klub krótkofalowców SP6PWS

Klub krótkofalowców PZK SP6PWS jest klubem PZK nr 06/OT-01

Pozwolenie radiowe o numerze 141/K/R/2012 upoważnia nas do pracy w eterze ze znakiem SP6PWS od dnia 1 grudnia 2012 roku. Od dnia 25 października 2013 do 28 listopada 2017 bylismy posiadaczem znaku contestowego HF6K, a obecnie w zawodach używamy znaku SN6E.

Jako klub chcemy zrzeszać ludzi, których łączy radiowa pasja, doskonalić wiedzę i umiejętności, ale i też wprowadzać do radiowego świata nowych adeptów krótkofalarstwa.

Ekipa Klubu SP6PWS