SP6PWS w zawodach O „PUCHAR” Komendanta Hufca ZHP

10 lutego 2013 o godzinie 6:00 czasu UTC wystartowaliśmy w trwających jedną godzinę zawodach O „PUCHAR” KOMENDANTA HUFCA ZHP, które zostały zorganizowane przez klub SP86ZIV (regulamin zawodów). Zawody te odbyły się w paśmie 3,5 MHz, a dopuszczalna moc z jaką można było w nich pracować to 100W. Były to nasze drugie zawody i kolejne contestowe QSO's. Dziękujemy wszystkim za spotkanie w eterze mimo bądź co bądź tak wczesnej pory.

Wyniki zawodów o "Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu"

SP6PWS